ESG: “Kim chỉ nam” dành cho doanh nghiệp phát triển bền vững | Vũ Phong Magazine Tháng 6/2024

Bên cạnh những cập nhật về hoạt động, Vũ Phong Magazine Tháng 6/2024 sẽ mang đến cho độc giả các thông tin kiến thức liên quan đến việc thực hành ESG hướng đến Net-Zero theo lộ trình phù hợp dành cho các doanh nghiệp phát triển bền vững. Cụ thể là tình hình triển khai ESG trên toàn cầu, tổng quan các khung báo cáo thường được sử dụng.

Trong tháng 6 vừa qua, Vũ Phong Energy Group và công ty thành viên VP Carbon đã thực hiện một số hoạt động, đồng hành cùng các đối tác trên hành trình chuyển dịch xanh. Cụ thể, Giám đốc VP Carbon – Ông Phạm Đăng An đã có 1 buổi chia sẻ cùng kênh VOV Giao Thông về các thông tin liên quan thị trường tín chỉ carbon mà doanh nghiệp cần quan tâm.

Đồng thời, đại diện của Vũ Phong Energy Group – anh Vũ Tiến Dũng cũng có 1 phần trình bày cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc về các cập nhật sát sườn, về thị trường điện mặt trời tại Hội thảo quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc (Korea – Vietnam International Conference on New solar Technology and Standardization) và được tổ chức ở Hà Nội.

Những nỗ lực không ngừng của Vũ Phong Energy Group cùng các công ty thành viên đều hướng tới mục tiêu chuyển dịch xanh hiệu quả và bền vững cho các đối tác và doanh nghiệp đồng hành, góp phần vào mục tiêu Net-Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Xin mời quý vị xem qua số Vũ Phong Magazine tháng 6/2024: