Đăng ký chứng chỉ năng lượng tái tạo (I-RECs) và tín chỉ carbon (CERs)

Đăng ký phát hành & giao dịch I-REC

VP Carbon cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện giúp doanh nghiệp đăng ký Chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế I-REC. Với đội ngũ nhân sự tận tâm, nhiều kinh nghiệm, VP Carbon sẽ đồng hành tốt nhất với các doanh nghiệp trong đăng ký sở hữu và giao dịch chứng chỉ I-REC, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt.
Chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế I-REC là một loại Chứng chỉ về năng lượng (Energy Attribute Certificate – EAC) được sử dụng để chứng minh lượng điện năng được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo.
Hơn 95% REC được giao dịch quốc tế là I-REC.

LỢI ÍCH KHI SỞ HỮU
CHỨNG CHỈ I-REC:

Sở hữu chứng chỉ I-REC giúp doanh nghiệp chứng minh về các cam kết liên quan đến thực hành ESG và phát triển bền vững, thu hút các nhà đầu tư cũng như gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Lợi ích về môi trường

Reducing greenhouse gas emissions and promoting sustainability.

Lợi thế trên thị trường

Cải thiện uy tín, thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường

Lợi ích tài chính

Có thêm doanh thu từ việc mua/bán chứng chỉ I-REC

Sự công nhận toàn cầu

Được quốc tế công nhận, chứng minh cam kết của doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến sử dụng năng lượng tái tạo và khí thải carbon

QUY TRÌNH CẤP I-REC

Khách hàng nộp bản đăng ký I-REC.
VP Carbon cung cấp các biểu mẫu và thông tin các tài liệu cần thiết để đăng ký IREC.
Kiểm tra email của bạn để nhận thông báo

Liên hệ với chúng tôi!


  CERs (Chứng nhận giảm phát thải)

  CERs hay tín chỉ carbon là thuật ngữ chung cho tín chỉ có thể kinh doanh hoặc giấy phép đại diện cho 1 tấn carbon dioxide (CO2) hoặc khối lượng của một khí nhà kính khác tương đương với 1 tấn CO2 (tCO2e). Việc mua bán phát thải khí CO2 hay mua bán carbon trên thị trường được thực hiện thông qua tín chỉ.

  4 YẾU TỐ CẦN CÂN NHẮC

  Thực tế và đo lường được

  Lượng giảm phát thải được định lượng thông qua một phương pháp luận được phê duyệt và được ban hành bởi một nền tảng phát hành chứng chỉ carbon (UNFCC, Gold Standard, VERRA, hay Plan Vivo).

  Lâu dài và không bị đảo ngược

  Liên quan đến các loại hình dự án tiềm ẩn rủi ro đảo ngược. Ví dụ: Công nghệ giảm carbon từ hoạt động thu hồi CO2 và bổ sung vào công nghiệp sản xuất nước uống có Gas. Vì vậy, cần phải xây dựng các biện pháp giảm thiểu rủi ro một cách toàn diện nhằm tránh hiện tượng đảo ngược.

  Tính bổ sung

  Tín chỉ carbon là một cơ chế tài chính giúp thúc đẩy các hoạt động giảm phát thải mà nếu thiếu cơ chế tín chỉ carbon, các hoạt động giảm phát thải này sẽ không thể diễn ra trong kịch bản thông thường do các rào cản về mặt tài chính.

  Thẩm định, thẩm tra độc lập

  Việc giảm phát thải phải được thẩm định, thẩm tra bởi một bên thứ ba độc lập và được công nhận bởi tiêu chuẩn carbon tương ứng.

  Liên hệ với chúng tôi!