Tư vấn lộ trình & giải pháp Net-Zero

MỤC TIÊU: 100% NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO | NET-ZERO

Với vai trò là đối tác trên lộ trình Net-Zero, VP Carbon sẽ là đơn vị tư vấn về lộ trình Net-Zero phù hợp với bối cảnh của từng đối tác và tuân thủ các tiêu chuẩn ESG quốc tế.

CHÚNG TÔI SẼ LÀM GÌ?

CHUẨN HÓA

Đánh giá đường cơ sở khí nhà kính
Xác định tiêu chuẩn phù hợp để xác định số liệu

SỐ HÓA

Điều chỉnh nền tảng ESG
Thực hiện giám sát bằng cảm biến
Chọn giải pháp phù hợp

GIÁM SÁT

Thực hiện các giải pháp
Giám sát với mục tiêu Net-Zero

Liên hệ với chúng tôi!