Tham dự hội thảo “Thiết kế thị trường cho các nguồn điện Năng lượng tái tạo khu vực Đông Nam Á”

hoi-thao-thiet-ke-thi-truong-cho-cac-nguon-dien-nang-luong-tai-tao

Vào ngày 24 – 25/04/2024, ông Phạm Đăng An, Phó Tổng Giám đốc Vũ Phong Energy Group và Giám đốc VP Carbon đã tham dự Hội thảo “Thiết kế thị trường cho các nguồn điện Năng lượng tái tạo khu vực Đông Nam Á” (Electricity Market Designs for Renewables in Southeast Asia).

Sự kiện được diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), trong khuôn khổ dự án “Năng lượng Sạch, Chi phí hợp lý và An ninh năng lượng cho các quốc gia Đông Nam Á” (CASE – Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia) do GIZ và “Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á” (ETP – the Southeast Asia Energy Transition Partnership) đồng tổ chức.

nguồn điện Năng lượng tái tạo khu vực Đông Nam ÁÔng Phạm Đăng An – đại diện Vũ Phong Energy Group và VP Carbon đang cùng thảo luận với các bên liên quan tại hội thảo

Hội thảo bao gồm các bên có liên quan từ các cơ quan ban ngành, tổ chức và doanh nghiệp năng lượng tái tạo uy tín từ Indonesia Philippines, Thái Lan và Việt Nam, cùng các chuyên gia quốc tế. Sự kiện với mục đích nhằm khai thác tiềm năng năng lượng sạch ở Đông Nam Á và thúc đẩy đối thoại cởi mở bằng cách mở ra một không gian cho các bên liên quan trong khu vực cùng ngồi lại với nhau.

nguồn điện Năng lượng tái tạo khu vực Đông Nam ÁCác bên trình bày về bối cảnh năng lượng tái tạo của khu vực địa phương (Nguồn hình: ERAV)

“Dù khu vực Đông Nam Á có tiềm năng về năng lượng tái tạo lớn và cơ hội đầu tư hấp dẫn, nhưng tỷ trọng của điện mặt trời và gió trong cơ cấu hiện nay vẫn còn khá thấp. Sự kiện này tập trung khảo sát cách thức mà thiết kế thị trường điện có thể được điều chỉnh và triển khai, nhằm thu hút vốn đầu tư vào nguồn năng lượng sạch, và đảm bảo sự chuyển dịch năng lượng sạch trên các hạ tầng lưới điện hiện hữu được diễn ra thuận lợi .” Ông Sascha Oppowa – Giám đốc Dự án Năng lượng tại GIZ cho biết.

Các thảo luận chuyên sâu tập trung vào việc xác định các biện pháp chính sách nhằm thúc đẩy tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo, hệ thống tích hợp chi phí hiệu quả. Các đại biểu cũng khám phá lợi ích, cơ hội và tiềm năng mà Lưới Điện ASEAN (APG) mang lại cho hệ thống điện liên kết trên khắp khu vực.

Sự kiện đã mở ra một không gian cởi mở để các bên có thể cùng bàn bạc về những xu hướng mới, những thách thức trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và các giải pháp của các nước có thể thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đã được đề ra.