Đăng ký phát hành & giao dịch I-REC

Đăng ký phát hành & giao dịch I-REC

VP Carbon cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện giúp doanh nghiệp đăng ký Chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế I-REC. Với đội ngũ nhân sự tận tâm, nhiều kinh nghiệm, VP Carbon sẽ đồng hành tốt nhất với các doanh nghiệp trong đăng ký sở hữu và giao dịch chứng chỉ I-REC, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt.
Chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế I-REC là một loại Chứng chỉ về năng lượng (Energy Attribute Certificate – EAC) được sử dụng để chứng minh lượng điện năng được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo.
Hơn 95% REC được giao dịch quốc tế là I-REC.

LỢI ÍCH KHI SỞ HỮU
CHỨNG CHỈ I-REC

Sở hữu chứng chỉ I-REC giúp doanh nghiệp chứng minh về các cam kết liên quan đến thực hành ESG và phát triển bền vững, thu hút các nhà đầu tư cũng như gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Lợi ích
về môi trường

Góp phần giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tính bền vững

Lợi thế
trên thị trường

Cải thiện uy tín, thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường

Lợi ích
tài chính

Có thêm doanh thu từ việc mua/bán chứng chỉ I-REC

Sự công nhận
toàn cầu

Được quốc tế công nhận, chứng minh cam kết của doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến sử dụng năng lượng tái tạo và khí thải carbon

QUY TRÌNH CẤP I-REC

Khách hàng nộp bản đăng ký I-REC.
VP Carbon cung cấp các biểu mẫu và thông tin các tài liệu cần thiết để đăng ký IREC.
Kiểm tra email của bạn để nhận thông báo