Giải pháp bền vững

Đối tác đáng tin cậy
đồng hành cùng doanh nghiệp

Về VP Carbon

Là công ty thành viên của Vũ Phong Energy Group - công ty hàng đầu về phát triển năng lượng sạch. VP Carbon chuyên cung cấp các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giảm phát thải khí nhà kính một cách hiệu quả, hướng tới lộ trình Net-Zero thông qua các dịch vụ liên quan đến giảm phát thải, chứng nhận năng lượng tái tạo, v.v.

CÁC THỊ TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN

GIẢI PHÁP CUNG CẤP

Đầu tư và hợp tác các dự án chứng chỉ
năng lượng tái tạo (I-RECs) và tín chỉ carbon (CERs)

Tư vấn lộ trình
và giải pháp Net-Zero

Vì sao nên chọn VP Carbon ?

Đội ngũ chuyên môn

Với nhiều năm kinh nghiệm về năng lượng tái tạo, các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững.

Tiên phong phát triển bền vững

Tiên phong dẫn đầu trên hành trình phát triển bền vững và là đối tác đồng hành cùng các doanh nghiệp

Chung tay thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Mục tiêu 7 - Năng lượng sạch với giá thành hợp lý, Mục tiêu 13 - Hành động vì môi trường, Mục tiêu 17 - Quan hệ đối tác vì các mục tiêu…