GIẢI PHÁP BỀN VỮNG

Đồng hành với doanh nghiệp trên hành trình trung hòa carbon

Về chúng tôi

VP Carbon là công ty thành viên của Vũ Phong Energy Group – doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp nhằm đồng hành với doanh nghiệp giảm phát thải khí nhà kính hiệu quả, hướng tới trung hòa carbon thông qua các dịch vụ liên quan đến giảm phát thải, chứng chỉ năng lượng tái tạo…

CÁC GIẢI PHÁP NỔI BẬT

Đăng ký phát hành
& giao dịch I-REC

Tư vấn
đăng ký CERs

Tư vấn ESG
cho doanh nghiệp

Chung tay thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Mục tiêu 7 - Năng lượng sạch với giá thành hợp lý, Mục tiêu 13 - Hành động vì môi trường, Mục tiêu 17 - Quan hệ đối tác vì các mục tiêu…